Jesteś na stronie internetowej dla klientów z Polska. Aby obliczyć cenę i korzystać z koszyka, prosze przejdź do strony dla klientów z United States. Przejdź do usa.living4media.com
Zdjęcia Features
Simple bathroom
11055677 - Simple bathroom
Washbasin set in wooden unit in blue tiled bathroom
00709716 - Washbasin set in wooden unit in blue tiled bathroom
Hair brushes, combs and toiletries in white-lined basket
11504489 - Hair brushes, combs and toiletries in white-lined basket
Bathroom with washbasin on chrome stand and glass fronted cupboards.
00708644 - Bathroom with washbasin on chrome stand and glass fronted cupboards.
Bathroom with cream mosaic tile walls and built in show and washbasin on wooden ledge.
00709684 - Bathroom with cream mosaic tile walls and built in show and washbasin on wooden ledge.
Sponge, toiletries, hair brushed and rose on white tray on blue wooden board
11504494 - Sponge, toiletries, hair brushed and rose on white tray on blue wooden board
A detail of a modern bathroom in neutral colours, marble washbasin set on wooden shelf, built in shelving, taps, mirror, toiletries,
00709637 - A detail of a modern bathroom in neutral colours, marble washbasin set on wooden shelf, built in shelving, taps, mirror, toiletries,
Cotton pads in a basket
11078535 - Cotton pads in a basket
Bathroom with panelled walls and pedestal washbasin with marble spashback.
00709480 - Bathroom with panelled walls and pedestal washbasin with marble spashback.
Ladle with oil
11078536 - Ladle with oil
Washstand with carved panel in white base unit below window in niche
11180399 - Washstand with carved panel in white base unit below window in niche
Soap and decorative seashell
11077823 - Soap and decorative seashell
Old cupboard with crockery and toiletries
11226007 - Old cupboard with crockery and toiletries
Water tap and nailbrush at bathtub
11077172 - Water tap and nailbrush at bathtub
;