Informacje dla fotografów

Sercem living4media są nasi artyści. Ich przyciągające zdjęcia sprawiają, że nasza kolekcja jest unikatowa. Jeżeli jesteś profesjonalnym fotografem specjalizującym się w naszej tematyce skontaktuj się z nami.

Fotografowie Living4media korzystają z naszej pomocy na wiele sposobów a my, pilnujemy ich interesów z należytą dokładnością. Przygotowywujemy zdjęcia na stronę, realizujemy zamówienia klientów, udostępniamy ich zdjęcia na wielu rynkach,udzielając czynnego wsparcia na wszystkich szczeblach ich kariery. Naszym celem jest bycie zawsze uczciwym partnerem, gotowym do rozmowy i pomocy.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z living4media, wyślij nam email z portfolio lub linkiem do twojej strony internetowej na adres artists@imageprofessionals.com.

Dostarczanie materiałów

W tym dokumencie znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć, by dostarczanie zdjęć, materiałów features było jak najbardziej płynne:

Przesyłając materiały features, należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszenia i przesłać go wraz z wysyłanymi materiałami:

Jeśli jest taka potrzeba wraz z materiałami należy przesłać kwestionariusz zgody zdjęć modeli uczestniczących w sesjach na ich publikację lub/i kwestionariusz zgody właścicieli fotografowanych obiektów na ich publikację. Zobacz, jak powinny wyglądać prawidłowe dokumenty:

Modelowa Umowa Model Release jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO) i została opracowana przez prawników BVPA German Federal Association of the Image Industry. Należy jednak pamiętać, że przedstawione tutaj wzory nie stanowią porady prawnej i nie zastąpią porad prawnych ani innych związanych z konkretną sprawą.

Kontakt dla fotografów

Margarita Semadeni

Margarita Semadeni

Artist Relations
+49 (89) 747 202 89
;